VİZYON / MİSYON

Vizyonumuz

Güvenli, yüksek kaliteli ve düşük maliyetli projeler tasarlamak, inşa etmek ve müşterilerimizle belirlediğimiz iş programlarına uygun olarak projeleri tamamlamak, üstlendiğimiz projeleri gerçekleştirirken ekibimizin kariyer gelişimine katkı sağlamak.

Misyonumuz

Ülke genelinde hizmet veren Mühendislik, Mekanik ve İnşaat firmaları arasında en iyi ve en yenilikçi firmalardan biri olmak.

Değerlerimiz
Kalite, Güven, İtibar

Tüm projeleri hatasız ve zamanında teslim etmek, sağlam ve nitelikli iş çıkartmak, en güvenilir mal ve hizmeti üretmek taahhüdümüzdür. Bunları gerçekleştirirken dürüstlükten, doğruluktan ve tutarlılıktan asla taviz verilmez. Hiç durmaksızın gücümüz yettiğince çalışmak, yüksek başarıyı hedeflemek ve hep daha ileriye ulaşmak, en vazgeçilmez ilkemizdir.

Gelenekler Bağlılık ve Yeniliklere Açıklık

Köklü ve kalıcı değerlerimizden oluşan temel üzerine, çağdaş ve ilerici yaklaşımları özenle yerleştirerek yaratırız geleceğimizi. Sürekli öğrenen ve gelişen yapımızla çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize görünür katkılar sağlamak için çalışırız.

Toplumsal Fayda

Toplumun bir parçası olduğumuzun farkındalığıyla, şirket hedefleri ile ülke ve toplum çıkarlarının uyum içinde olmasına özen gösteririz. Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için, sosyal ve toplumsal görev bilinci içinde üzerimize düşen yükümlülükleri araştırır ve bunları en faydalı olacak şekilde yerine getiririz.